Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML

Subject code

Label

http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Administrative_law_-_civil_servants
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Agricultural_law_-_water_resources
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Airforce_-_civil_aviation
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Anonymous_companies_-_limited_liability_companies_-_stock_markets_-_banks
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Civil_law
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Civil_procedure
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Commercial_law
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Constitutional_law
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Court_of_audit_-_public_servants_pensions
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Criminal_law
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Criminal_procedure
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Currency_-_public_property
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Customs_law
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Diplomatic_law_-_international_organizations
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Direct_taxation
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Ecclesiastical_law
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Educational_law_-_sport
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Financial_management_-_environment
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Health_law_-_hospitals_-_doctors
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Indirect_taxation
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Industrial_law_-_development_law_-_fishing
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Justice_administration
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Labour_law
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Legal_entities_of_public_law_-_pension_funds
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Marketplace_law
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Merchant_shipping
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Municipalities_and_communities_-_prefecture_self_administration
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#National_defence_-_land_army
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Navy
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Police_law_-_fire_department
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Port_law
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Post_-_telecommunications
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Press_-_media_-_tourism
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Public_accounting_-_K.E.D.E.
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Public_works_-_engineers_-_urban_planning
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Rural_law_-_forests_-_animal_farming
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Science_and_arts_-_universities_-_antiquities
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Social_welfare
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Transportation
http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Worker_association_-_chambers_-_cooperatives