Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄102 24.5.2004)

: ΝΟΜΟΣ

: 24/05/2004

: http://www.et.gr/

: http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/vocabulary#Civil_law

: http://openlaw.e-themis.gov.gr/legislation-pilot/ΝΟΜΟΣ/2690/1999

Expand