Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 9 Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων –Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή

Άρθρ.9.-1.Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.