Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: Άρθρο 2 Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

: http://openlaw.e-themis.gov.gr/legislation-pilot/ΝΟΜΟΣ/3242/2004/article_5/paragraph_1