Ontologies Classes Object Properties Data Properties Annotation Properties Individuals Datatypes Clouds

Individual: 'Port law'

Types (1)

'preferred label'

 • "Commercial law" @en
 • "Εμπορική νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Commercial_law"

rdfs:label

 • "Commercial law" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Anonymous companies, limited liability companies, stock markets, banks" @en
 • "Ανώνυμες εταιρείες - επε - χρηματιστήρια - τράπεζες" @el

dc:identifier

 • "Anonymous_companies_-_limited_liability_companies_-_stock_markets_-_banks"

rdfs:label

 • "Anonymous companies, limited liability companies, stock markets, banks" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Indirect taxation" @en
 • "Έμμεση φορολογία" @el

dc:identifier

 • "Indirect_taxation"

rdfs:label

 • "Indirect taxation" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Legal entities of public law, pension funds" @en
 • "Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - ασφαλιστικά ταμεία" @el

dc:identifier

 • "Legal_entities_of_public_law_-_pension_funds"

rdfs:label

 • "Legal entities of public law, pension funds" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Customs law" @en
 • "Τελωνιακή νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Customs_law"

rdfs:label

 • "Customs law" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Civil procedure" @en
 • "Πολιτική δικονομία" @el

dc:identifier

 • "Civil_procedure"

rdfs:label

 • "Civil procedure" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Marketplace law" @en
 • "Αγορανομική νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Marketplace_law"

rdfs:label

 • "Marketplace law" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Science and arts, universities, antiquities" @en
 • "Επιστήμες και τέχνες - Α.Ε.Ι. - αρχαιότητες" @el

dc:identifier

 • "Science_and_arts_-_universities_-_antiquities"

rdfs:label

 • "Science and arts, universities, antiquities" @en

'is in scheme'

uri_schema

 • "http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/part_{part_number}"(xsd:string)

'preferred label'

 • "Social welfare" @en
 • "Κοινωνική πρόνοια" @el

dc:identifier

 • "Social_welfare"

rdfs:label

 • "Social welfare" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Financial management, environment" @en
 • "Οικονομική διοίκηση - περιβάλλον" @el

dc:identifier

 • "Financial_management_-_environment"

rdfs:label

 • "Financial management, environment" @en

'is in scheme'

uri_schema

 • "http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/chapter_{chapter_number}"(xsd:string)

'preferred label'

 • "Currency, public property" @en
 • "Νόμισμα - περιουσία δημοσίου" @el

dc:identifier

 • "Currency_-_public_property"

rdfs:label

 • "Currency, public property" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Merchant shipping" @en
 • "Εμπορική ναυτηλία" @el

dc:identifier

 • "Merchant_shipping"

rdfs:label

 • "Merchant shipping" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Post, telecommunications" @en
 • "Ταχυδρομεία - τηλεπικοινωνίες" @el

dc:identifier

 • "Post_-_telecommunications"

rdfs:label

 • "Post, telecommunications" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Police law, fire department" @en
 • "Αστυνομική νομοθεσία - πυροσβεστικό σώμα" @el

dc:identifier

 • "Police_law_-_fire_department"

rdfs:label

 • "Police law, fire department" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Criminal law" @en
 • "Ποινική νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Criminal_law"

rdfs:label

 • "Criminal law" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Public accounting, K.E.D.E." @en
 • "Δημόσιο λογιστικό - Κ.Ε.Δ.Ε." @el

dc:identifier

 • "Public_accounting_-_K.E.D.E."

rdfs:label

 • "Public accounting, K.E.D.E." @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Public works, engineers, urban planning" @en
 • "Δημόσια έργα - μηχανικοί - πολεοδομία" @el

dc:identifier

 • "Public_works_-_engineers_-_urban_planning"

rdfs:label

 • "Public works, engineers, urban planning" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Justice administration" @en
 • "Διοίκηση δικαιοσύνης" @el

dc:identifier

 • "Justice_administration"

rdfs:label

 • "Justice administration" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Constitutional law" @en
 • "Συνταγματική νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Constitutional_law"

rdfs:label

 • "Constitutional law" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Direct taxation" @en
 • "Άμεση φορολογία" @el

dc:identifier

 • "Direct_taxation"

rdfs:label

 • "Direct taxation" @en

'is in scheme'

uri_schema

 • "http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/article_{article_number}/paragraph_{paragraph_number}/subindent_{subindent_number}"(xsd:string)

uri_schema

 • "http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/article_{article_number}/paragraph_{paragraph_number}/passage_{passage_number}"(xsd:string)

'preferred label'

 • "Transportation" @en
 • "Συγκοινωνίες" @el

dc:identifier

 • "Transportation"

rdfs:label

 • "Transportation" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Worker association, chambers, cooperatives" @en
 • "Σωματεία/επιμελητήρια/συνεταιρισμοί" @el

dc:identifier

 • "Worker_association_-_chambers_-_cooperatives"

rdfs:label

 • "Worker association, chambers, cooperatives" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Court of audit, public servants pensions" @en
 • "Ελεγκτικό συνέδριο - συντάξεις δημοσίου" @el

dc:identifier

 • "Court_of_audit_-_public_servants_pensions"

rdfs:label

 • "Court of audit, public servants pensions" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Civil law" @en
 • "Αστική νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Civil_law"

rdfs:label

 • "Civil law" @en

'is in scheme'

rdfs:label

'preferred label'

 • "Press, media, tourism" @en
 • "Τύπος - ΜΜΕ - τουρισμός" @el

dc:identifier

 • "Press_-_media_-_tourism"

rdfs:label

 • "Press, media, tourism" @en

'is in scheme'

uri_schema

 • "http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/article_{article_number}/paragraph_{paragraph_number}/indent_{indent_number}"(xsd:string)

dcterms:issued

'preferred label'

 • "Health law, hospitals, doctors" @en
 • "Υγειονομική νομοθεσία - νοσοκομεία - ιατροί" @el

dc:identifier

 • "Health_law_-_hospitals_-_doctors"

rdfs:label

 • "Health law, hospitals, doctors" @en

'is in scheme'

hasPublished

Homepage

'preferred label'

 • "Educational law, sport" @en
 • "Εκπαιδευτική νομοθεσία - αθλητισμός" @el

dc:identifier

 • "Educational_law_-_sport"

rdfs:label

 • "Educational law, sport" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Criminal procedure" @en
 • "Ποινική δικονομία" @el

dc:identifier

 • "Criminal_procedure"

rdfs:label

 • "Criminal procedure" @en

'is in scheme'

uri_schema

 • "http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}//article_{article_number}/paragraph_{paragraph_number}"(xsd:string)

'preferred label'

 • "Industrial law, development law, fishing" @en
 • "Βιομηχανική νομοθεσία-αναπτυξιακή νομοθεσία- αλιεία" @el

dc:identifier

 • "Industrial_law_-_development_law_-_fishing"

rdfs:label

 • "Industrial law, development law, fishing" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Municipalities and communities, prefecture self administration" @en
 • "Δήμοι και κοινότητες - νομαρχιακή αυτοδιοίκηση" @el

dc:identifier

 • "Municipalities_and_communities_-_prefecture_self_administration"

rdfs:label

 • "Municipalities and communities, prefecture self administration" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Administrative law, civil servants" @en
 • "Διοικητική νομοθεσία - δημόσιοι υπάλληλοι" @el

dc:identifier

 • "Administrative_law_-_civil_servants"

rdfs:label

 • "Administrative law, civil servants" @en

'is in scheme'

uri_schema

 • "http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/{point-in-time}"(xsd:string)

'preferred label'

 • "National defence, land army" @en
 • "Εθνική άμυνα - στρατός ξηράς" @el

dc:identifier

 • "National_defence_-_land_army"

rdfs:label

 • "National defence, land army" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Diplomatic law, international organizations" @en
 • "Διπλωματική νομοθεσία - διεθνείς οργανισμοί" @el

dc:identifier

 • "Diplomatic_law_-_international_organizations"

rdfs:label

 • "Diplomatic law, international organizations" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Airforce, civil aviation" @en
 • "Πολεμική αεροπορία - πολιτική αεροπορία" @el

dc:identifier

 • "Airforce_-_civil_aviation"

rdfs:label

 • "Airforce, civil aviation" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Subject Division Type List" @en

rdfs:comment

 • "Set of subject of a country juridiction"

rdfs:label

 • "Subject Division Type List" @en

'preferred label'

 • "Navy" @en
 • "Πολεμικό ναυτικό" @el

dc:identifier

 • "Navy"

rdfs:label

 • "Navy" @en

'is in scheme'

dcterms:created

dcterms:license

 • https://joinup.ec.europa.eu/category/licence/isa-open-metadata-licence-v11

dcterms:title

 • "Core Public Organization Vocabulary" @en

foaf:maker

owl:versionInfo

 • "1.0"

preferredNamespacePrefix

preferredNamespaceUri

rdfs:comment

 • "The Core Public Organization Vocabulary (CPOV) is designed to support the exchange of basic information about individual public organizations." @en

rdfs:label

 • "Core Public Organization Vocabulary" @en

'preferred label'

 • "Ecclesiastical law" @en
 • "Εκκλησιαστική νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Ecclesiastical_law"

rdfs:label

 • "Ecclesiastical law" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Rural law, forests, animal farming" @en
 • "Αγροτική νομοθεσία-δάση-κτηνοτριφία" @el

dc:identifier

 • "Rural_law_-_forests_-_animal_farming"

rdfs:label

 • "Rural law, forests, animal farming" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Port law" @en
 • "Λιμενική νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Port_law"

rdfs:label

 • "Port law" @en

'is in scheme'